Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej SK 22/16

Podmiot inicjujący postępowanie: J. W.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 22 V 2019 godz.: 11.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 i ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Andrzej Zielonacki - przedowniczący

Michał Warciński - sprawozdawca,

Grzegorz Jędrejek,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Jarosław Wyrembak.