Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Swoboda działalności gospodarczej SK 24/02

O stwierdzenie niezgodności art. 673 § 3 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, dodany przepisem art. 26 pkt 4) ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP poprzez naruszenie zasady proporcjonalności i ograniczenie wolności działalności gospodarczej obywateli, w szczególności zasady kontraktowania, w sposób nieadekwatny do celu obrony;