Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwalniania żołnierzy zawodowych ze służby. SK 29/11

O zbadanie zgodności art. 116 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z:

1) art. 60 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP,

2) art. 77 ust. 1, art. 2 i art. 7 Konstytucji RP,

3) art. 32 Konstytucji RP

oraz z:

-art. 25 lit. c Międzynarodowego Paktu Praw obywatelskich i Politycznych w związku z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP,

- art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

o zbadanie zgodności art. 116 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z art. 77 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32, art. 60 w związku z art. 2 i art. 32 oraz art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;