Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty procesu SK 44/04

O stwierdzenie niezgodności: - art. 632 pkt 1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP; - art. 101 § 2 i art. 102 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;