Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej - dyrektora zakładu karnego ze stanowiska - brak możliwości odwołania od decyzji SK 47/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 66 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 1 w związku z art. 219 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 219 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, w zakresie w jakim zezwalają w każdym czasie na odwołanie rozkazem personalnym funkcjonariusza Służby Więziennej – dyrektora zakładu karnego ze stanowiska, przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i jednocześnie:
1) wyłączają możliwość zaskarżenia tego, podjętego w pierwszej instancji rozstrzygnięcia, z art. 2 w związku z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2) wyłączają możliwość wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego, z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 184 Konstytucji RP.