Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sporządzanie uzasadnień orzeczeń sądowych w ramach tzw. Transkrypcji SK 50/19

Wniosek o zbadanie zgodności art. 328 § 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.