Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedłużenie przepisem przejściowym mocy obowiązywania aktu prawa miejscowego nieistniejącego w dniu wejścia w życie tego przepisu przejściowego bez podania tego faktu do wiadomości w dzienniku urzędowym SK 61/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w zakresie, w jakim:
a) prowadzi do przedłużenia po dniu 1 stycznia 2008 r. mocy obowiązującej rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
b) prowadzi do przedłużenia po dniu 15 listopada 2008 r. mocy obowiązującej rozporządzenia przywołanego w punkcie 1 a

z art. 21 ust. 2 w związku z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 47 ust. 3 ustawy przywołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim prowadzi do zatajenia przed adresatami norm prawnych faktu przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia przywołanego w punkcie 1 po dniu 1 stycznia 2008 r. i 15 listopada 2008 r.

z art. 21 ust. 2 w związku z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP.