Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Państwowa Komisja Akredytacyjna - sposób regulacji trybu działania, szczegółowych kompetencje jej organów oraz trybu dokonywania ocen. SK 61/12

O zbadanie zgodności art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 78 Konstytucji RP;