Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bieg okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary SK 65/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 69 § 1 i 2 oraz art. 70 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm.) „w zakresie, w jakim stanowią, że okres próby biegnie od uprawomocnienia się wyroku",
z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.