Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzekanie przez referendarza sądowego SK 80/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 7673a § 1 i 3 oraz art. 795 w związku z art. 3943 § 2 pkt 2 w związku z  art.  3943 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 178 Konstytucji RP.