Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks Wyborczy SK 8/17

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że:

art. 82 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy w zakresie, w jakim:

1) w kontekście wyborów do Sejmu i Senatu nie dopuszcza innych protestów wyborczych, niż te wniesione z powodu naruszenia niektórych, enumeratywnie określonych przepisów prawa jest niezgodny z art. 101 ust. 2 Konstytucji, w związku z przepisem art. 101 ust. 1 Konstytucji i przepisem art. 77 ust. 2 Konstytucji, z których to przepisów wynika prawo skarżącego do wniesienia protestu wyborczego;

2) nie dopuszcza innych protestów wyborczych, niż te wniesione z powodu naruszenia niektórych, enumeratywnie określonych przepisów prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z przepisem art. 77 ust. 2 Konstytucji, z których to przepisów wynika prawo skarżącego do uzyskania sądowego orzeczenia co do ważności wyborów;

3) nie dopuszcza innych protestów wyborczych, niż te wniesione z powodu naruszenia niektórych, enumeratywnie określonych przepisów prawa, jest niezgodny z przepisem art. 2 Konstytucji w związku z przepisem art. 10 ust. 2 Konstytucji i przepisem art. 97 ust. 2 Konstytucji, z których to przepisów wynika w szczególności zbiorowe prawo wyborców (w tym prawo skarżącego) do głosowania w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu fizycznego czy psychicznego oraz od zaangażowania organów państwowych w proces wyborczy.