Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wysokości równoważnika pieniężnego za umundurowanie. U 1/09

O zbadanie zgodności załącznika nr 1 Lp. 5 oraz Lp. 7 lit. t) do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie z art. 66 ust. 3 pkt 1 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP, a także z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;