Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek oskarżonego poddania się badaniom; zastosowanie środków przymusu; asysta przy badaniu. U 2/11

O zbadanie zgodności § 104 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego z art. 3 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym oraz art. 93 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie Konstytucji RP;