Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ulgi paszportowe dla studentów U 3/02

O stwierdzenie, że przepis § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1996 roku w sprawie opłat paszportowych jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP oraz z art. 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;