Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona własności SK 25/03

O stwierdzenie niezgodności § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy z art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;