Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Informacje statystyczne są dostępne w następujących zakładkach:

Informacje o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK  (statystyki roczne)

Sprawy w Trybunale

Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)