Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Oddalenie skargi kasacyjnej SK 31/06

Sprawa połączona z SK 27/06, SK 28/06, SK 29/06, SK 30/06 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 27/06)