Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie cywilne - obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie SK 24/07

O zbadanie konstytucyjności przepisu art. 47912 §  1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;