Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o ustroju sądów powszechnych K 32/12

Sprawa połączona z K 27/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 27/12)