Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki stosowania środków przymusu bezpośredniego. K 11/11

Sprawa połączona z K 10/11 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 10/11)