Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. P 30/09

Sprawa połączona z P 29/09 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 29/09)