Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Urzędy i izby skarbowe K 7/02

O stwierdzenie zgodności art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych z art. 7 ust. 2, art. 87 ust. 1 w związku z art. 92 ust . 1 Konstytucji RP;