Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres delegacji do wydawania przepisów wykonawczych. K 34/09

O zbadanie zgodności:

a) art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 2, art. 10, art. 70 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

b) art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 2, art. 10, art. 70 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;