Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za czynności radców prawnych; koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu P 25/15

Sprawa połączona z P 68/14, z P 69/14, P 70/14, P 6/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 68/14)