Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo upadłościowe - obowiązek złożenia sum pozostających w masie upadłości do depozytu sądowego P 82/15

Pytanie prawne czy:
I. art. 227 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia z dnia 26 września 2014 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw jest zgody art. 21, art. 64 ust. 1 i ust 3. oraz art. 2 Konstytucji RP,
II. art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 26 września 2014 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim zmienia on ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dodaje do tej ustawy art. 83a jest zgodny z 21, art. 64 ust. 1 i ust 3. oraz art. 2 Konstytucji RP,
III. przepisy art. 6932, art. 6936 i art. 752 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia z dnia 26 września 2014 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw są zgodne z art. 21, art. 64 ust. 1 i ust 3. oraz art. 2 Konstytucji RP,
IV. przepisy ustawy z dnia z dnia 26 września 2014 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie w jakimi nie przewidują one przepisów przejściowych są zgodne z art. 21, art. 64 ust. 1 i ust 3. oraz art. 2 Konstytucji RP.