Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o radcach prawnych; Kodeks postępowania karnego SK 29/17

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności:

art. 302 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w związku z art. 74 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.