Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej” SK 55/19

Skarga konstytucyjna w sprawie zbadania zgodności art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217, art. 84 i art. 217 w związku z art. 64

ust. 3, art. 2 w związku z art. 64 ust. 1-2 w związku z art. 84 Konstytucji RP.