Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kadencje sędziów - zestawienie

Imię i nazwisko Początek kadencji Koniec kadencji
Prof. Zbigniew Jędrzejewski 2016.04.28 2025.04.28
Julia Przyłębska 2015.12.09 2024.12.09
Piotr Pszczółkowski 2015.12.03 2024.12.03
Prof. Leon Kieres 2012.07.23 2021.07.23
Prof. Andrzej Wróbel 2011.05.29 2020.05.29
Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka 2011.01.05 2020.01.05
Prof. Marek Zubik 2010.12.03 2019.12.03
Prof. Piotr Tuleja 2010.12.03 2019.12.03
Stanisław Rymar 2010.12.03 2019.12.03
Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz  2010.05.06 2019.05.06
Prof. Stanisław Biernat - Wiceprezes 2008.06.26 2017.06.26
Prof. Andrzej Rzepliński - Prezes 2007.12.19 2016.12.19
Sędziowie, których status wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. K 34/15 (Dz. U. poz. 2129):
Prof. Mariusz Muszyński
oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich
2015.12.02
Prof. Lech Morawski
oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich
2015.12.02
Prof. Henryk Cioch
oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich
2015.12.02 
Prof. Krzysztof Ślebzak
oczekuje na złożenie ślubowania
2015.11.07
Prof. Andrzej Jakubecki
oczekuje na złożenie ślubowania
2015.11.07
Prof. Roman Hauser
oczekuje na złożenie ślubowania
2015.11.07
Prof. Mirosław Granat 2007.04.27 2016.04.27
Lidia Bagińska*** 2006.12.08 2007.03.12
Prof. Teresa Liszcz 2006.12.08 2015.12.08
Prof. Zbigniew Cieślak 2006.12.02 2015.12.02
Marek Kotlinowski 2006.11.06 2015.11.06
Wojciech Hermeliński 2006.11.06 2015.11.06
Prof. Maria Gintowt-Jankowicz 2006.11.06 2015.11.06
Prof. Adam Jamróz 2003.07.22 2012.07.22
Prof. Ewa Łętowska 2002.05.28 2011.05.28
dr Bohdan Zdziennicki - Prezes w latach 2008-2010 2001.12.02 2010.12.02
Prof. Mirosław Wyrzykowski 2001.12.02 2010.12.02
Prof. Marek Mazurkiewicz - Wiceprezes w 2010 r. 2001.12.02 2010.12.02
Prof. Marian Grzybowski 2001.12.02 2010.12.02
Janusz Niemcewicz - Wiceprezes w latach 2006-2010 2001.03.02 2010.03.02
Jerzy Stępień - Prezes w latach 2006-2008 1999.06.25 2008.06.25
Prof. Jerzy Ciemniewski 1998.12.18 2007.12.18
Prof. Andrzej Mączyński - Wiceprezes w latach 2001-2006 1997.12.01 2006.12.01
Prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 1997.12.01 2006.12.01
Wiesław Johann 1997.12.01 2006.12.01
Prof. Teresa Dębowska-Romanowska 1997.11.05 2006.11.05
Prof. Marek H. Safjan - Prezes w latach 1998 - 2006 1997.11.05 2006.11.05
Prof. Marian Zdyb 1997.11.05 2006.11.05
Jadwiga Skórzewska-Łosiak ** 1995.07.21 2003.07.21
Prof. Krzysztof Kolasiński **
(zmarł w 2003 roku)
1994 2002
Stefan J. Jaworski 1993 2001
Prof. Lech Garlicki 1993 2001
Prof. Zdzisław Czeszejko-Sochacki
(zmarł w 2002 roku)
1993 2001
Prof. Janusz Trzciński - Wiceprezes w latach 1993-2001 1993 2001
Prof. Wojciech Sokolewicz 
(zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego; zmarł w 2012 roku)
1993 1999
Prof. Błażej Wierzbowski 
(zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego)
1993 1998
Ferdynand Rymarz 1993 2001
Prof. Janina Zakrzewska 
(zmarła w 1995 roku)
1989 1995
Prof. Wojciech Łączkowski 1989 1997
Antoni Filcek 
(zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego; zmarł w 2010 roku)
1989 1992

Prof. Tomasz Dybowski
(zmarł w 2009 roku)

1989 1997
Prof. Andrzej Zoll - Prezes w latach 1993 - 1997 1989 1997
Prof. Mieczysław Tyczka - Prezes w latach 1989-1993 
(zrezygnował z funkcji Prezesa w 1993 roku, zaś z funkcji sędziego w 1994 roku; zmarł w 2010 roku)
1989 1994
Maria Łabor-Soroka 1986 1993
Remigiusz Orzechowski 
(zmarł w 1993 roku)
1985 1993

Prof. Henryk Groszyk
(zmarł w 2009 roku)

1985 1993
Prof. Henryk de Fiumel 
(zmarł w 1986 roku)
1985 1986
Prof. Kazimierz Działocha 1985 1993
dr Czesław Bakalarski 1985 1993
Prof. Leonard Łukaszuk - Wiceprezes w latach 1985-1993 1985 1993
Prof. Stanisław Pawela* 1985 1989
dr hab. Andrzej Kabat* 1985 1989
dr Adam Józefowicz* 1985 1989
Prof. Natalia Gajl*
(zmarła w 1998 roku)
1985 1989
Prof. Kazimierz Buchała*
(zmarł w 2002 r.)
1985 1989
Prof. Alfons Klafkowski - Prezes*
(zmarł w 1992 roku)
1985 1989

* Zgodnie z brzmieniem ówczesnego art. 34 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 1985 roku o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1985 r. Nr 22, poz. 98) Sejm wybrał jesienią 1985 roku połowę pierwszego składu Trybunału na okres czterech lat, a połowę na okres ośmiu lat. Kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego trwała osiem lat.

**W związku z wejściem w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 1 sierpnia 1997 roku kadencja sędziego TK została przedłużona do 9 lat. Nie dotyczyło to sędziów Trybunału wybranych na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, których kadencja nadal trwała osiem lat od chwili wyboru.

*** Lidia Bagińska 8 grudnia 2006 r. została wybrana przez Sejm RP na sędzię Trybunału Konstytucyjnego. 6 marca 2007 r. złożyła ślubowanie wobec Prezydenta RP. 12 marca 2007 r. zrzekła się stanowiska sędziego TK. Uchwałą z dnia 21 marca 2007 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK stwierdziło wygaśnięcie mandatu sędzi Lidii Bagińskiej z dniem 12 marca 2007 r.