Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aktualny skład Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie orzekający:

Imię i nazwisko
Początek kadencji
Zakończenie kadencji
Prof. Zbigniew Jędrzejewski 2016.04.28 2025.04.28
Julia Przyłębska
2015.12.09
2024.12.09
Piotr Pszczółkowski
2015.12.03
2024.12.03
Prof. Leon Kieres
2012.07.23
2021.07.23
Prof. Andrzej Wróbel
2011.05.29
2020.05.29
Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
2011.01.05
2020.01.05
Prof. Marek Zubik
2010.12.03
2019.12.03
Prof. Piotr Tuleja
2010.12.03
2019.12.03
Stanisław Rymar
2010.12.03
2019.12.03
Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
2010.05.06 
2019.05.06
Prof. Stanisław Biernat – Wiceprezes
2008.06.26
2017.06.26
Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes
2007.12.19
2016.12.19

Sędziowie, których status wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. K 34/15 (Dz. U. poz. 2129):

Prof. Henryk Cioch 2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich
Prof. Lech Morawski 2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich
Prof. Mariusz Muszyński 2015.12.02  oczekuje na podjęcie obowiązków sędziowskich
Prof. Roman Hauser 2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania
Prof. Andrzej Jakubecki 2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania
Prof. Krzysztof Ślebzak 2015.11.07  oczekuje na złożenie ślubowania