Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Justyn Piskorski

Justyn Piskorski

Justyn Piskorski

Urodził się 9 stycznia 1971  r. w Kożuchowie.

W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 r. ukończył magisterskie studia podyplomowe w zakresie prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. W Poznaniu odbył aplikację prokuratorską.

W 2002 r. po odbyciu studiów doktoranckich uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Dr hab. Justyn Piskorski naukowo zajmuje się zagadnieniami prawa karnego,  polityki kryminalnej i kryminologii oraz prawa karnego międzynarodowego i europejskiego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień. Jest także autorem wielu cykli wykładowych, obejmujących opracowanie programów nauczania i ogólnych struktur kursów.

Aktualnie jest zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1 września 2017 r. kieruje Katedrą Prawa Karnego WPiA UAM.

15 września 2017 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 18 września 2017 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.