Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Andrzej Zielonacki

Andrzej Zielonacki

Andrzej Zielonacki

Andrzej Zielonacki urodził się 16 lutego 1954 r. w Osiecznej.

Ukończył studia na kierunku prawo i filologia fińska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Po ukończeniu studiów prawniczych w 1976 r. rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na stanowisku asystenta.

W 1981 r. obronił pracę doktorską pt. ˝Zawarcie małżeństwa˝ napisaną pod kierunkiem prof. Zbigniewa Radwańskiego i wydaną w formie monografii.

Do 1994 r. pracował w instytucie na stanowisku adiunkta. Odbył liczne staże i stypendia zagraniczne, m.in. we Francji, w Finlandii i na Węgrzech.

W okresie 1981-1983 odbył aplikację sądową w sądzie wojewódzkim w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim. W tym samym roku zdał egzamin radcowski.

Poza pracą w Instytucie Nauk Prawnych do 1991 r. wykonywał zawód radcy prawnego.
W 1989 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Od 1992 r. prowadził kancelarię adwokacką.

W latach 2001-2013 przez cztery kadencje był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a na Krajowym Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2016 r. został wybrany na członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Przez wiele lat był wykładowcą w ramach szkoleń aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a także patronem szeregu aplikantów.

Od 2009 r. pracuje również na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Poza prowadzeniem wykładów i seminariów jest promotorem i recenzentem prac magisterskich.

Dnia 8 czerwca 2017 r. został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Dnia 28 czerwca 2017 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.