Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Michał Warciński

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego.

W 2006 r. uzyskał stopień doktora, a w 2015 roku doktora habilitowanego.

Od 2009 r. pracuje w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2015 do 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.

W 2016 r. został także członkiem rady naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Dnia 15 grudnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Dnia 20 grudnia 2016 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta RP rozpoczynając dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego.