Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Trybunał Konstytucyjny

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Julia Przyłębska

Sekretariat prezesa
tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 03, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor Zofia Hoffmann
Sekretariat
tel. 22 657 45 95, fax 22 657 45 03, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Szef Gabinetu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marcin Koman
tel. 22 628 72 74, fax 22 629 39 77, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego Aleksandra Wójcik
tel. 22 657 45 00, e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl

Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor dr Bartosz Skwara

Sekretariat, tel. 22 537 46 12, fax 22 657 45 03, e-mail: bsp@trybunal.gov.pl


Wydział Weryfikacyjny Biura Służby Prawnej

Koordynator Małgorzata Wypych

Sekretariat wydziału, e-mail: skarga@trybunal.gov.pl
 

Wydział Studiów Biura Służby Prawnej

Koordynator dr Marek Domagała


Dział Finansowo-Księgowy Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Główna księgowa Anna Sipa


Biblioteka i Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Krzysztof Budziło

Czytelnia: tel. 22 657 45 27


Dział Informatyki Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Arkadiusz Szczotkiewicz
 

Dział Administracyjno-Gospodarczy Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Irena Cygoń


Główny specjalista ds. personalnych Joanna Kerner
tel. 22 657 45 70
 

Wydział Straży Trybunału Konstytucyjnego 

tel. 22 657 45 08

 

Inspektor Ochrony Danych