Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Piotr Pszczółkowski

Piotr Pszczółkowski

Piotr Pszczółkowski

Urodził się 23 sierpnia 1970 r. w Łodzi.

W latach 1989-1994 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską napisał na temat: ,,Instytucja zatrzymania w polskim prawie karnym procesowym” w katedrze prawa karnego procesowego pod kierunkiem prof. Janusza Tylmana.

W latach 1994-1998 odbył czteroletnią aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym w 1998 roku.

Od 1999 do 2015 r. wykonywał zawód adwokata. Był członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. W samorządzie zawodowym pełnił funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi oraz zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

W 2015 r. został Posłem na Sejm RP VIII Kadencji. Był Przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz delegatem Sejmu RP do Krajowej Rady Prokuratury.

W grudniu 2015 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.