Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Julia Przyłębska - Prezes

Julia Przyłębska

Julia Przyłębska

Urodziła się 16 listopada 1959 r. w Bydgoszczy.

W 1982 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

W latach 1984-1988 odbyła aplikację sędziowską i asesurę w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1988 r. do 1991 r. była sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu, w Wydziale Cywilnym Nieprocesowym.

W latach 1991-1998 orzekała najpierw jako sędzia delegowany, a następnie sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Od 1990 r. do 1992 r. była Przewodniczącą Rady Pracowniczej w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. W latach 1990-1997 była członkiem i zastępcą Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu.

Od 1998 r. do 2001 r., po zrzeczeniu się stanowiska sędziego na okres służby dyplomatycznej, pracowała jako konsul i dyplomata  w Ambasadzie RP w Kolonii i Berlinie.

W 2001 r. po przedstawieniu wniosku przez Krajową Radę Sądownictwa , na podstawie postanowienia Prezydenta RP została sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu  i wróciła do orzekania  w  VII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych.

W 2003 r. ponownie zrzekła się stanowiska sędziego i  rozpoczęła pracę dyplomaty w Ambasadzie RP w Berlinie.

Jako przedstawiciel Ambasady RP, była członkiem grupy negocjacyjnej dotyczącej odszkodowań z tytułu pracy przymusowej obywateli polskich na rzecz III Rzeszy Niemieckiej. Była odpowiedzialna za współpracę Rzecznika Interesu Publicznego z Urzędem ds. Akt Stasi – doprowadziła do nawiązania kontaktów między tymi urzędami, a później koordynowała współpracę z IPN. Była członkiem zespołu ds. pozyskiwania informacji przez obywateli polskich z archiwum ITS w Bad Arolsen. Doprowadziła do zwrotu w 2006 r. nieruchomości nabytej przez rząd RP w 1939 r. na budowę Instytutu Polskiego w Berlinie. Przygotowywała dla MSZ analizy prawne z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego. W latach 2005-2007 koordynowała rozmowy w sprawie odszkodowań związanych z działaniami III Rzeszy oraz przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszości.

Odznaczona medalem Stowarzyszenia Żydów Kombatantów RP i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

W 2007 r., na podstawie postanowienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wróciła na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu w VIII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych.
Od 2009 r. była zastępcą przewodniczącego tego wydziału. 1 lipca 2015 r. została przewodniczącą Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Brała udział w stażach europejskich oraz konferencjach na temat prawa krajowego i europejskiego.

W grudniu 2015 r. została wybrana przez Sejm RP na sędzię Trybunału Konstytucyjnego, a 21 grudnia 2016 r. została powołana przez Prezydenta RP na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.