Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenia społeczne Kp 1/18

13 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wznowił rozprawę z wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą ubezpieczeń społecznych.

Trybunał Konstytucyjny odroczył termin wydania orzeczenia do 14 listopada 2018 r. godz. 10:00.

Przewodniczącą składu orzekającego była Prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą był sędzia TK Justyn Piskorski.