Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezpieczenia społeczne Kp 1/18

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 14 XI 2018 godz.: 10.00

13 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć termin wydania orzeczenia do dnia 14 listopada 2018 r. godz. 10:00.

Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie:
Julia Przyłębska - przewodniczący,
Justyn Piskorski - sprawozdawca.