Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania odpłatności za przedszkole. K 24/10

30 października 2012 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rady Miejskiej w Twardogórze dotyczący zasad ustalania odpłatności za przedszkole.

Trybunał Konstytucyjny na mocy art. 60 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzył postępowanie ze względu na nieusprawiedliwioną nieobecność wnioskodawcy na rozprawie.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Rymar.