Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania odpłatności za przedszkole. K 24/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska w Twardogórze

O zbadanie zgodności art. 67a ust. 3 i 4 w związku z art. 3 pkt 1 i w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;