Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Funkcjonariusze celni K 46/05

Funkcjonariusze Służby Celnej są poddani licznym ograniczeniom również w zakresie korzystania z praw chronionych konstytucyjnie.

13 lutego 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Służby Celnej RP dotyczący funkcjonariuszy celnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 
- art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej jest zgodny z art. 60, art. 65 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, 
- art. 61 ust. 2 powyższej ustawy jest zgodny z art. 60 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji; 
(link sentencji w całości pod komunikatem)

Funkcjonariusze Służby Celnej są poddani licznym ograniczeniom z uwagi na potrzebę zapewnienia bezstronności i rzetelności wykonywania obowiązków służbowych również w zakresie korzystania z praw chronionych konstytucyjnie. Z powodu tych ograniczeń nie można stwierdzić kolizji kwestionowanych przez wnioskodawcę przepisów z prawem dostępu do służby publicznej lub wolnością wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Trybunał stwierdził, że także w odniesieniu do unormowań dotyczących przywrócenia funkcjonariusza do służby zachowują aktualność argumenty dotyczące dopuszczalności ustanawiania przez ustawodawcę ograniczeń, wolności i praw funkcjonariuszy Służby Cywilnej. Trybunał przypomniał, że obowiązujące przepisy stwarzają zainteresowanym możliwość prowadzenia sporów o roszczenia funkcjonariuszy celnych ze stosunku służbowego (rozdział 13 ustawy o Służbie Celnej). Ponadto stosownie do przepisów rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą był prezes TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 38, 14. 02. 07 r.
Jolanta Kroner: Celnik przywrócony do służby, ale nadal stratny.
Gazeta Prawna, Nr 32,  14. 02. 07 r.
Bożena Wiktorowska: Aresztowanego celnika można natychmiast zwolnić z pracy.