Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłku opiekuńczego P 45/06

20 lutego 2007 r. o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Poznaniu dotyczące prawa do zasiłku opiekuńczego.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku do 6 marca 2007 r., godz. 10.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski.