Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne od dochodu osiągniętego z działalności wykonywanej poza granicami Polski; odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski K 18/06

29 października 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku do 7 listopada, godz. 8.30.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz.