Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia rewizji nadzwyczajnej do SN, jeżeli orzeczenie NSA rażąco narusza prawo lub interes Rzeczypospolitej; skarga kasacyjna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi SK 16/05

7 listopada 2007 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Krzysztofa L. dotyczącą postępowania sądowego.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku do 14 listopada, godz. 13.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą był prezes TK Jerzy Stępień.