Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata za wydanie karty pojazdu U 6/04

Przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury zawyża wysokość opłaty za kartę pojazdu i tym samym wykracza poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest więc niezgodny z Konstytucją.

17 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wysokości opłat za wydanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych na terytorium Polski.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu jest niezgodny: z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.
Powyższy przepis traci moc obowiązującą z dniem 1 maja 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury jest niezgodny z ustawą Prawo o ruchu drogowym, gdyż zawyża wysokość opłaty i tym samym rozporządzenie wykracza poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie. Ponadto przy ustalaniu wysokości opłat za kartę pojazdu uwzględnia nie tylko wysokość kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart, lecz także koszty pokrycia wydatków przeznaczonych na potrzeby związane z ewentualną utylizacją pojazdu. Rozporządzenie jest więc niezgodne z Konstytucją, która nakazuje wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustaw i wyklucza przejmowanie przez organ wydający rozporządzenie uprawnień ustawodawcy. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że rozporządzenie może być wydane wyłącznie na podstawie wyraźnego, szczegółowego upoważnienia ustawy, w granicach tego upoważnienia i w celu wykonania ustawy. Ustanowiona w kwestionowanym przepisie opłata stanowi - ze względu na niewspółmierność do rzeczywistych kosztów druku i dystrybucji kart pojazdów - rodzaj daniny publicznej. Zdaniem Trybunału tego rodzaju danina może być nałożona wyłącznie w drodze ustawy nie zaś przez rozporządzenie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki .

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Wyborcza, Nr 14,   17. 01. 06 r.
Andrzej Kraśnicki JR: Drogie karty pojazdu.
Gazeta Wyborcza, Nr 15,   18. 01. 06 r.
Karty pojazdu za drogie. AKR, PAP.
Życie Warszawy, nr 15, 18. 01. 06 r.
Marcin Zwierzchowski: Zapłaciliśmy setki milionów niezgodnie z konstytucją.
Nasz Dziennik, Nr 15, 18. 01. 06 r.
Jolanta Tomczak: Za droga karta.
Rzeczpospolita, Nr 15,  18. 01. 06 r.
Agata Łukaszewicz: Za sprowadzone auto zapłacimy mniej.
Opłata nie może być podatkiem. a.ł.
Adam Maciejewski: Co na to branża motoryzacyjna?
Gazeta Prawna, Nr 13,  18. 01. 06 r.
Katarzyna Rychter: 500-złotowe opłaty za kartę pojazdu są bezprawne.
Katarzyna Rychter: Powiaty stracą ponad milion złotych.
Andrzej Okrasiński: Powiaty oceniają orzeczenie Trybunału. 
Gazeta Prawna, Nr 14,  19. 01. 06 r.
Katarzyna Rychter, Andrzej Krasiński: Jak powiaty załatają dziurę budżetową.