Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata za wydanie karty pojazdu U 6/04

17 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wysokości opłat za wydanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych na terytorium Polski.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził postępowanie wyjaśniające dotyczące bardzo wysokich, w ocenie obywateli, opłat za wydanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych na terytorium Polski. Wykazało ono, że opłata pobierana za wydanie dokumentu identyfikującego pojazd została przez Ministerstwo Infrastruktury powiększona o środki finansowe, które mogą zostać przeznaczone na usuwanie i zagospodarowywanie porzuconych pojazdów. Zdaniem RPO kwestionowane rozporządzenie wprowadziło "nową daninę", a tego rodzaju działanie jest niedopuszczalne. Zostało przekroczone upoważnienie udzielone przez ustawodawcę, co narusza Konstytucję.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki .