Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo podatkowe - zasady i tryb przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego K 11/05

5 czerwca 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad i trybu przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do 13 czerwca 2006 r., godz. 9.00.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.