Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo podatkowe - zasady i tryb przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego K 11/05

5 czerwca 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad i trybu przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 27d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w części obejmującej zwrot: "o którym mowa w art. 45 ust. 1" z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyznają wszystkim podatnikom możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Tymczasem kwestionowane przepisy pozbawiają prawa do zmniejszenia podatku o wpłaty dokonane na rzecz organizacji pożytku publicznego podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których podstawa obliczenia podatku wynosi 19 proc. oraz osoby uiszczające podatek od dochodów kapitałowych. Zdaniem RPO zaskarżona regulacja różnicuje sytuację prawną podatników. Stało się tak, pomimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych miała wyłącznie uregulować zasady i tryb przekazania tego podatku. Wyłączenie pewnej kategorii podatników z możliwości zmniejszenia podatku ma charakter dyskryminujący, co jest niezgodne z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.