Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Okres tymczasowego aresztowania SK 58/03

W postępowaniu przygotowawczym "inne istotne przeszkody, których usunięcie było niemożliwe" nie mogą być podstawą przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania.

24 lipca 2006 r. o godz. 13. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Macieja B. i Tomasza W. dotyczące okresu tymczasowego aresztowania.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 263 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w części obejmującej zwrot: "a także z powodu innych istotnych przeszkód, których usunięcie było niemożliwe" w zakresie, w jakim odnosi się do postępowania przygotowawczego, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Artykuł ten traci moc obowiązującą z upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Przepis ten ograniczając korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw, dokonuje tego w sposób na tyle nieprecyzyjny, a zarazem arbitralny i szeroki, iż narusza samą istotę konstytucyjnie chronionej wolności. Brak określonej granicy czasowej lub innej dla przedłużenia tymczasowego aresztowania potęguje taką ocenę przepisu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Kurier Szczeciński, 25. 07. 06 r.
Niekonstytucyjne aresztowania. PAP.
Gazeta Prawna, Nr 150, 3. 08. 06 r. 
Przywrócić znaczenie tymczasowości.
Głos Wielkopolski, 25. 07. 06 r.
Areszt nie może być bezterminowy. beb.
Dziennik Polski, 25. 07. 06 r.
"Inne przeszkody" - niekonstytucyjne. GEG. Rzeczpospolita, Nr 172, 25. 07. 06 r. 
Jolanta Kroner: Areszt tymczasowy, lecz bezterminowy.
Krzysztof Sobczak: Areszt nie z byle jakiego powodu.
Gazeta Prawna, Nr 143, 25. 07. 06  r.
Łukasz Kuligowski: Aresztu w śledztwie nie można przedłużać w nieskończoność.
Gazeta Wyborcza, Nr 172, 25. 07. 06  r.
Trybunał Konstytucyjny: Aresztu nie można przedłużać w nieskończoność. ES.
Dziennik Łódzki, 25. 07. 06 r.
Tymczasowe ma być tymczasowe. APP.