Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Okres tymczasowego aresztowania SK 58/03

24 lipca 2006 r. o godz. 13. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Macieja B. i Tomasza W. dotyczące okresu tymczasowego aresztowania.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 263 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1 Konstytucji.

Opierając się na kwestionowanym przepisie sąd apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie sądu apelacyjnego, który przedłużył skarżącemu Maciejowi B. okres tymczasowego aresztowania. Skarżący jest tymczasowo aresztowany ponad 3 lata. Podobnie wygląda sytuacja Tomasza W., który jest tymczasowo aresztowany ponad 3 i pół roku. Zdaniem skarżących możliwość nieograniczonego przedłużenia okresu stosowania tymczasowego aresztowania narusza konstytucyjne prawo do wolności. Prawo to jest bowiem tylko wtedy skutecznie gwarantowane, jeżeli porządek prawny określa granice możliwej ingerencji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Stępień.