Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Okres tymczasowego aresztowania SK 58/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Maciej B., Tomasz W.

O stwierdzenie niezgodności art. 263 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1 Konstytucji RP;