Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność prasy P 10/06

19 października 2006 r. o godz. 9. 15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone pytania prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku dotyczące wolności prasy.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku do 30 października 2006 r., godz. 9.00.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.